جمع آوری بیش از ۱۵ میلیارد تومانی زکات فطریه در گلستان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی گلستان با اشاره به اینکه در عید فطر امسال بیش از ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان زکات فطره در گلستان جمع آوری و هزینه شد، گفت: مبلغ جمع آوری شده نسبت به سال گذشته با افزایش ۲۰ درصدی مواجه است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی ساجد خبر، عیسی بابایی، مدیر کل کمیته امداد گلستان از جمع آوری ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان زکات فطره در روز عید فطر امسال خبر داد و گفت: این مبلغ در مراکز جمع آوری  زکات روستا ها، موسسات خیریه دارای مجوز از شورای زکات، دبیر خانه شورای زکات و مراکز جمع آوری زکات کمیته امدادجمع آوری شد.
وی افزود: مبلغ جمع آوری شده نسبت به سال گذشته با افزایش ۲۰ درصدی مواجه است.
بابایی با اشاره به اینکه مبلغ جمع آوری شده زکات فطریه در سال گذشته ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود، افزود: این مبلغ جمع آوری شده برای حمایت از نیازمندان هزینه شد.
مدیرکل کمیته امداد استان گلستات گفت: این مبالغ از سوی مردم به حساب موسسات خیریه و شورا‌های زکات روستا‌ها و شهرستان‌های استان واریز شده و این مراکز مبالغ جمع آوری شده را با مجوز شورای زکات برای تهیه بسته‌های کمک معیشتی، هزینه‌های درمانی، هزینه‌های تحصیلی و تهیه جهیزیه افراد نیازمند تحت پوشش موسسات حمایتی هزینه می‌کنند.