افزایش ۲۰ درصدی جمع آوری زکات فطریه

عید قطر امسال بیش از 15 میلیارد و 200 میلیون تومان زکات فطره در گلستان جمع آوری و هزینه شد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از خبرگزاری صدا وسیما مرکز گلستان،مدیر کل کمیته امداد گلستان گفت: ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان زکات فطره امسال در مراکز جمع آوری  زکات روستا ها، موسسات خیریه دارای مجوز از شورای زکات، دبیر خانه شورای زکات و مراکز جمع آوری زکات کمیته امدادجمع آوری شد.

عیسی بابایی افزود: این مبالغ از سوی مردم به حسابت موسسات خیریه و شورا های زکات روستا ها و شهرستانهای استان  واریز شده و این مراکز مبالغ جمع آوری شده را با مجوز شورای زکات برای تهیه بسته های کمک معیشتی،هزینه های درمانی ،هزینه های تحصیلی و تهیه جهیزیه افراد نیازمند تحت پوشش موسسات حمایتی هزینه می کنند.

وی افزود : پارسال ۱۳میلیارد و۲۰۰ میلیون تومان زکات فطریه جمع آوری و برای حمایت از نیازمندان هزینه شد.