افتتاح متمرکز و آغازعملیات اجرایی طرح های عمرانی ،خدماتی دهیاری های استان

۷۹۱ طرح عمرانی خدماتی دهیاری های گلستان در مراسم متمرکز امروز به بهره برداری رسید یا اجرای آن آغاز شد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان ،مدیرکل امور روستایی وشوراهای گلستان درمراسم متمرکزافتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۷۹۱ طرح های عمرانی خدماتی دهیاری های استان گفت: این طرح ها درقالب اجرای طرح( هر روستا یک طرح ) با  ۵۰ میلیارتومان هزینه به بهره برداری رسید.

علی نصیبی گفت: تاسه ماه آینده این طرح ها درگلستان به اتمام می رسد.