اصل مالیات را پرداخت کنید؛ ۱۰۰ درصد تخفیف بگیرید

مدیر کل امور مالیاتی گلستان گفت: مودیان مالیاتی خسارت دیده از کرونا تا پایان اردیبهشت برای بهره مندی از بخشودگی صد در صد جرائم فرصت دارند.

به گزارش ساجد خبر، هزار جریبی مدیر کل امور مالیاتی گلستان  گفت: به منظور حمایت از تولید و حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا، مودیان خسارت دیده از این بیماری می‌توانند با پرداخت اصل بدهی مالیاتی خود تا پایان اردیبهشت، از بخشودگی صد در صد جرائم مالیاتی برخوردار شوند.

هزار جریبی افزود: طبق بخشنامه‌های قبلی کسانی که بدیهی مالیاتی خود را پرداخت می‌کردند تنها از ۷۲ درصد بخشودگی جرائم مالیاتی بهره مند می‌شدند.

وی افزود: بر اساس بخشنامه جدید حتی کسانی که بدهی آنان به قبل از خرداد ۱۳۹۹ مربوط باشد هم می‌توانند با پرداخت بدهی خود از صد در صد بخشودگی جرائم مالیاتی بهره‌مند شوند.

مدیرکل امور مالیاتی گلستان افزود: بر اساس بخشنامه جدید مودیانی که مشمول بدهی مالیاتی نبوده و یا طبق قانون مشمول معافیت بودند، اما مشمول جرائم انجام ندادن تکالیف قانونی شدند (بجز جرائم موضوع بند ۹ این دستور العمل) حسب مورد مشمول ۱۰۰ درصد بخشودگی جرائم می‌شوند وهمچنین ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سر رسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه است.

منبع: صدا و سیما