دانشجویان دانشگاه مذاهب رهروان وحدت حوزه و دانشگاه هستند / تجربه وحدت آفرین فقه و قواعد آن روشن است

دکتر بیارجمندی سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی واحد گنبد کاووس در نشست با اعضای هیات مدیره موقت انجمن علمی فقه التقریب با اشاره به اینکه اکثر دانشجویان این دانشگاه طلبه های مدارس علمیه شیعه و برادران اهل سنت هستند؛این دانشجویان را رهروان وحدت حوزه و دانشگاه خواندند.

به گزارش ساجد خبر، دکتر بیارجمندی سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی واحد گنبد کاووس در نشست با اعضای هیات مدیره موقت انجمن علمی فقه التقریب با اشاره به اینکه اکثر دانشجویان این دانشگاه طلبه های مدارس علمیه شیعه و برادران اهل سنت هستند؛این دانشجویان را رهروان وحدت حوزه و دانشگاه خواندند.

وی در ادامه این انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای را با توجه به اینکه ترکیبی از دانشجویانی از رشته های مقاطع کارشناسی فقه و حقوق حنفی و فقه و حقوق امامیه و همچنین مقاطع تحصیلات تکمیلی در آن عضو هستند را بعنوان نماد و مظهر یک انجمن دانشجویی تقریبی دانستند و این نشست های علمی و پژوهشی را مایه خیر و برکت برای جامعه اسلامی از جمله در استان گلستان دانستند

سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی با اشاره به ظرفیت گسترده و عمیق فقه پویا در همه اعصار از جمله در عصر کنونی ؛ تقریب آرا و نظرات علما و فقهای شیعه و اهل سنت را هم در اصل تقریب و هم در حل المسائل حوزه های مشترک اجتماعی که به زندگی مردم باز می گردد را کلیدی و براساس پیشینه های تاریخی موجود از جمله در منطقه جرجان ،تمدن ساز دانستند و بر حرکت پرانگیزه الهی دانشجویان در این مسیر گام دوم انقلاب تاکید ورزیدند

دکتر بیارجمندی با اشاره به اقدامات اخیر نرم افزارانه این دانشگاه در حمایت از فعالیت های فرهنگی و علمی تقریبی دانشجویان در قالب تاسیس کانون فرهنگ تقریب مذاهب اسلامی و همچنین انجمن علمی فقه التقریب؛فرهنگ و علوم تقریبی را نقطه آغازین هر حرکت علمی تمدن ساز دانستند و نقطه مقابل آنرا ویرانی و نابودی هر تمدن و حرکت تمدن ساز خواندند

دکتر بیارجمندی در ادامه با اعلام حمایت از این فعالیت های دانشجویی ؛تاکید نمودند که آموزش و فعالیت های دانشجویی بالاخص در عرصه تقریب مذاهب اسلامی لازم و ملزوم همدیگر هستند و برای به بار نشستن این سرمایه گذاری عبادی و الهی می بایست در کنار همدیگر دنبال شوند.

در پایان چند تن از اعضای هیات مدیره موقت انجمن علمی فقه التقریب نقطه نظرات خود را بیان داشتند و بصورت میدانی از اقدامات و برنامه های در دستور کار دوره مدیریتی جدید برای ارتقای نرم افزاری و سخت افزاری دانشگاه آگاهی یافتند