بازدید مدیرکل آموزش و پرورش گلستان از مراکز مجری مصاحبه گزینش داوطلبان استخدام پیمانی سال ۱۳۹۹

مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان از مراکز مجری مصاحبه گزینش داوطلبان استخدام پیمانی سال۱۳۹۹ بازدید نمود.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش گلستان، از مراکز مجری مصاحبه گزینش داوطلبان استخدام پیمانی خواهران و برادران در کانون فرهنگی تربیتی طه و دانشگاه فرهنگیان با حضور احسان گوهری راد مدیر کل آموزش و پرورش استان، نوید ثنایی رئیس دانشگاه فرهنگیان و قربان طاشی رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات بازدید صورت پذیرفت.

 محمدرضا قربانی مدیر هسته گزینش ضمن خیرمقدم و تشکر از توجه ایشان به گزینش، گزارشی از اقدامات انجام شده در فرایند گزینش داوطلبان ارائه نمود.

احسان گوهری راد نیز ضمن بررسی روند اجرای مصاحبه، با تعدادی از عوامل اجرایی، مصاحبه گران و داوطلبان گفتگو و از زحمات مصاحبه گران تقدیر و تشکر نمود.