بازداشت رئیس هیئت مدیره پتروشیمی گلستان

رئیس کل دادگستری گلستان از بازداشت رئیس هیئت مدیره پتروشیمی استان به اتهام سوء استفاده مالی خبر داد.

به گزارش ساجد خبر، هادی هاشمیان گفت: یکی از اتهامات وی انتقال بخش زیادی از سرمایه مردم به حساب شرکت خصوصی خود است.

هاشمیان ادامه داد: برای جلوگیری از زیان سهامداران، پارسال تیمی از قضات و دستگاه اطلاعاتی استان در دادسرای مرکز استان تشکیل دادیم که نتیجه ساعت ها کار کارشناسی و بررسی عملکرد مالی شرکت پتروشیمی ، سوء استفاده های مالی گسترده در این شرکت را آشکار کرد .

هاشمیان افزود: پرونده در دادسرای مرکز استان در حال رسیدگیست و جزئیات بیشتر این خبر پس از صدور رای دادگاه اطلاع رسانی خواهد شد .

هاشمیان افزود: پتروشیمی گلستان با بیش از ۹۴ هزار سهام دار از حدود ۱۶ سال پیش بلاتکلیف مانده و مدتی است سهامداران از دستگاه‌های امنیتی و قضایی، تقاضای احقاق دارند.

ساخت پتروشیمی گلستان سال ۸۶ با سرمایه گذاری مردم و سهامداران عمده آعاز شد و قرار بود این طرح ظرف ۵سال به بهره برداری برسد، اما تاکنون کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت داشته است.