یادداشتی به قلم خبرنگار شرق گلستان؛

انتخابات ۱۴۰۰، انتخابی برای یک تغییر واقعی

چه بخواهیم بپذیریم و چه نپذیریم، یک جریان مخالف سیستم حکومتی جاری جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و این جریان تمام هم و غمش، تغییر نظام حاکم و استقرار یک جریان همراه آنهاست.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از گلستان ما؛ رضا جامی خبرنگار شرق گلستان در باب انتخابات ریاست جمهوری و لزوم انتخاب کاندیدای اصلح و انقلابی در یادداشتی نوشت: چه بخواهیم بپذیریم و چه نپذیریم، یک جریان مخالف سیستم حکومتی جاری جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و این جریان تمام هم و غمش، تغییر نظام حاکم و استقرار یک جریان همراه آنهاست.

این تلاش جریان مخالف از همان زمان آغاز شکل گیری نظام جمهوری اسلامی هم از بیرون و هم از داخل ایجاد شده و حتی جریان نفوذش در برخی نقاط چنان وارد جریان حاکم شده که شاید در برخی برهه ها مانند: جریان حمله به دفتر حزب جمهوری اسلامی، خود حکومت نیز نتوانسته آن را بشناسد.

این جریان دشمنی خارجی و داخلی، بعد از شکست پروسه جریانهای تجزیه طلبی در اطراف کشور، جنگ را به این حکومت تحمیل می کند، جنگی که بعد از گذشت ۸ سال به عنوان طولانی ترین جنگ قرن اخیر، با شکست طرف مخالف و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ ، موضوع برنامه های جریان مخالف نظام هم تغییر می کند و این بار به سمت و سوی جنگ فرهنگی و اعتقادی به همراه سایر برنامه های صنفی و برنامه هایی برای انجام غتشاشات و غیره می آید.

برای تحقق این برنامه دست به دامن جریانهای معتقد به مذاکره با آمریکا می آید و تایید این نظریه نیز برنامه ریزی های اغتشاشات سال ۷۸ و سالهای بعد آن است.

در هر صورت با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، یک وقفه ۴ ساله برای جریان دشمن ایجاد می شود که متاسفانه این وقفه با یک برنامه ریزی اشتباه از برخی از سیاسیون و رسانه های بعضا انقلابی، موجب تحرک بیشتر جریان دشمن شده و اتفاقات سال ۱۳۸۸ را رقم می زند که تا پایان دولت دوم احمدی نژاد ادامه پیدا می کند.

در هر صورت تشکیل دولت روحانی و ۸ ساله شدن این دولت و تصمیمات اشتباه و بعضا عمدی دولت در فشار اقتصادی بر مردم (خود تحریمی) موجب شد که دشمن هدف خود یعنی تغییر نظام را نزدیک تر ببیند.

در این بین رسانه هایی مانند: بی بی سی، رادیو فردا و شبکه های ماهواره و غیره از یک سو و رسانه هایی مانند: کانال تلگرامی نیما زم و همراه آن از سوی دیگر موجب تقویت خوش بینی

جریان دشمن به تغییر نظام شد.

ورود حاج قاسم به عرصه میدان و دیپلماسی موجب شد که فشارهای تحریمی بسیار شدید دشمن و خود تحریمیهای داخلی نتواند به نتیجه مورد نظر آنها منتهی بشود و برای همین هم به فکر حذف حاج قاسم (که هم مرد میدان بود و هم مرد دیپلماسی) می افتند.

اما شهادت حاج قاسم نیز نتوانست آنها را به نتیجه مد نظرشان برساند و برای همین به فکر برنامه ریزی برای انتخابات ۱۴۰۰ افتاده اند که شاید برخی از شخصیتهایی که کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ شده اند نیز مهره های آنها باشند.

انتخابات ۱۴۰۰، قدرت رسانه های مدافع اصل نظام با رسانه ها و تفکرات مخالف نظام است.

خرداد امسال ، انتخاباتی در کشور رقم می خورد که هم مخالفان و دشمنان خارجی و هم برخی از مغرضان داخلی و هم اپوزیسیون بیرونی، سالهاست که برای آن برنامه ریزی کرده اند.

اعتقاد ما بر این است که نظام جمهوری اسلامی تا کنون بر پایه رای مردم اداره می شده و علت این نظر هم وجود همان اختلاف نظرها و حتی برخی از اعتراضات انتخاباتی است.

امیدواریم مردم ما در انتخابات ۱۴۰۰، آنچه را که شایسته آنهاست انتخاب کنند و با انتخاب خوب خود، مسیر پیشرفت کشور را پرشتاب تر از قبل کنند.