مشارکت در انتخابات مانند تعصب هوادار به یک تیم ورزشی است

ملی پوش دوومیدانی کار کشورمان گفت: زمانی که در ورزش هواداران می آیند ورزشگاه و شما را تشویق می کنند روحیه چند برابری می گیرید فکر می کنم حضور مردم در پای صندوق ها برای مسوولان نیز همین نقش را ایفا می کند و هر چه مردم بیشتر بیایند روحیه اجتماعی بیشتر می شود.

به گزارش ساجد خبر، حمیدرضا کیا در گفت و گو با خبرنگار گلستان ما، اظهار کرد: انتخابات ها همیشه در کشور ما از شرایط خاصی برخوردار بوده است چرا که مردم در قبال خودشان همیشه احساس مسوولیت می کنند.

قهرمان پرش سه گام آسیا با بیان اینکه یکی از افتخارات ما این است که تکلیف سیاسی کشور را خود مردم مشخص می کنند خاطرنشان کرد: این همکاری میان مردم و سیاست یکی از نقاط قوت کشور ما بوده است.

وی افزود: مهم نیست که در چه جایگاهی قرار داریم باید برای همه ما مهم این باشد که ایرانی هستیم و می خواهیم خودمان تصمیم گیری کنیم.

ملی پوش دوومیدانی کار کشورمان ابراز کرد: زمانی که در ورزش هواداران می آیند ورزشگاه و شما را تشویق می کنند روحیه چند برابری می گیرید فکر می کنم حضور مردم در پای صندوق ها برای مسوولان نیز همین نقش را ایفا می کند و هر چه مردم بیشتر بیایند روحیه اجتماعی بیشتر می شود.

کیا عنوان کرد: همه ما در هر عرصه ای که هستیم یک وظیفه نسبت به کشور داریم و با حضور در پای صندوق های رای می توانیم بخش عظیمی از این دین را ادا کنیم.

قهرمان پرش سه گام آسیا گفت: بنده بعنوان سرباز این کشور قطعا در انتخابات شرکت می کنم و از تمام ورزش دوستان نیز این تقاضا را دارم که با حضور در پای صندوق ها ورزشی ها را سربلند کنند.