فرصت اعتراض مجدد داوطلبان احراز صلاحیت نشده اننخابات شورای شهر

داوطلبان انتخابات شورای شهر استان که در هیات نظارت استان احراز صلاحیت نشده اند تا فردا فرصت اعتراض مجدد دارند.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از خبرگزاری صدا وسیما مرکز گلستان،دبیر ستاد انتخابات استان گفت: اسامی داوطلبان تائید صلاحیت شده شورای شهر به داوطلبان اعلام شده و با رسیدگی به پرونده اعتراض ۲۳۵ داوطلبان ،صلاحیت ۴۶ نفر تائید شد.

سید محسن کاظمی افزود: معترضان احراز صلاحیت نشده تا فردا فرصت دارند شکایات خود را به هیات نظارت استان و یا فرمانداری ها ارئه کنند تا در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات بررسی شود.

وی افزود:صلاحیت داوطلبان انتخابات شورای روستا ها هم درحال رسیدگی در هیات نظارت بخش است و نتیجه آن به داوطلبان  روستایی  اعلام خواهد شد.