اصل اخوت و برادری باید در نظام اداری احیا شود / فعالیت جبهه ای یک ضرورت راهبردی در عرصه تقریب مذاهب اسلامی است

دکتر حسن بیارجمندی سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی واحد گنبد کاووس با حضور در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گنبد با حجت الاسلام و المسلمین صفی الحسینی در خصوص فعالیت های فرهنگی و بالاخص همکاری های مشترک در عرصه فرهنگ تقریب مذاهب اسلامی و ترویج تفکر آن گفتگو کردند

به گزارش ساجد خبر، در این دیدار دکتر بیارجمندی با اشاره به شیوه مدیریتی در سالهای اول پیروزی انقلاب اسلامی و دهه اول ،بر ضرورت احیای اصل ارزشی اخوت و برادری در عرصه همکاری های مدیریتی از جمله عرصه فعالیت های فرهنگی_تبلیغی تقریب مذاهب اسلامی تاکید نمودند

سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی در همین ارتباط گفتند: می بایست فراتر از پروتکل های خشک اداری مرسوم برای گشایش در امور مردم و تسهیل در فعالیت ها ، اصل اخوت و برادری را بر پایه های ارزش های اسلامی و انقلابی آنگونه که در مکتب حاج قاسم برجسته و بارز است ؛در روابط مدیران احیا کنیم.

وی احیای این اصل ارزشی در سیستم اداری _که در گام دوم انقلاب اسلامی می بایست بازآفرینی شود _ را در چارچوب قاعده مدیریتی ۸۰/۲۰ تحلیل کردند و آنرا در روند کارآمدی و بهره وری سیستم بسیار موثر دانستند.

دکتر بیارجمندی در ادامه با اشاره به بیانات ۲/۲/۹۲ امام خامنه ای ،مبانی اندیشه ای و نظری مدیریت عالی جبهه ای را از دیگر اصول راهبردی مدیریت اجتماعی و فرهنگی برشمردند و تاکید نمودند؛ ایجاد وحدت رویه در فعالیت های مشترک و همچنین مشارکت دادن مردم در اداره امور رمز موفقیت ها و پیروزی ها در اداره امور است و می بایست مورد اهتمام ویژه قرار بگیرد و آمادگی دانشگاه مذاهب اسلامی را برای همکاری ها در عرصه تقریب مذاهب اسلامی براساس اصول راهبردی یاد شده اعلام نمودند.

در پایان نیز حجت الاسلام و والمسلمین صفی الحسینی با اشاره به تشکیل قرارگاه فرهنگی شهرستان با محوریت امام جمعه و دبیری اداره تبلیغات اسلامی براساس مصوبه شورای اداری ،برکات اهتمام به اصول اخوت و برادری و فعالیت جبهه ای را در عرصه فعالیت های فرهنگی شهرستان برشمردند و از دکتر بیارجمندی برای شرکت در جلسه بعدی این قرارگاه فرهنگی دعوت نمودند و از فعالیت های مشترک در عرصه ترویج تفکر و فرهنگ مذاهب اسلامی استقبال نمودند.