«ابراهیم شهبازی» سرپرست جهاددانشگاهی گلستان شد

با حکمی از سوی رییس جهاددانشگاهی، ابراهیم شهبازی به عنوان سرپرست جهاددانشگاهی گلستان منصوب شد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، با حکمی از سوی دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، ابراهیم شهبازی به عنوان سرپرست جهاددانشگاهی گلستان منصوب شد.

وی، پیش از این مدیر مرکز افکارسنجی گلستان بوده است.

همچنین در نامه‌ای جداگانه از تلاش‌های مهندس سیدعزیز موسوی در طول مدت سرپرستی جهاددانشگاهی واحد استان گلستان تقدیر و تشکر شد.