هفته بیستم کورس اسبدوانی گنبد کاووس برگزار شد

در هفته بیستم رقابت‌های کورس بهاره گنبدکاووس، روز شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، چابکسواران با ۵۹ رأس اسب از نژادهای ترکمن، تروبرد و دوخون در ۶ دور ۱۰۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از برنا، در هفته بیستم رقابت‌های کورس بهاره گنبدکاووس، روز شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، چابکسواران با ۵۹ رأس اسب از نژادهای ترکمن، تروبرد و دوخون در ۶ دور ۱۰۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان، سراج الدین اندروا با یک قهرمانی و یک نائب قهرمانی به عنوان چابکسوار برتر معرفی شد.در پایان این رقابت‌ها مبلغ یک میلیارد و ۳۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جایزه نقدی به صاحبان اسب‌های اول تا سوم کورس‌های ۶گانه تعلق گرفت.