مستندنگاری و فن شناسی طرح جامع مرمت میراث جهانی گنبد انجام شد

مدیرکل میراث، گردشگری و صنایع دستی گلستان گفت: مستندنگاری و فن شناسی طرح جامع مرمت میراث جهانی گنبد انجام شد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از مهر، احمد تجری شامگاه شنبه در خصوص تهیه طرح جامع مرمت میراث جهانی گنبدکاووس، اظهارکرد: جلسه ای با مدیر پروژه تهیه طرح جامع و مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد قابوس برگزار شد که طی روند تهیه طرح مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل میراث، گردشگری و صنایع دستی گلستان توضیح داد: اواخر سال گذشته با تخصیص سه میلیارد ریال اعتبار، قراردادی با دانشگاه شهید بهشتی به عنوان پیمانکار، برای تهیه طرح جامع مرمت پوسته خارجی قسمت مخروطی برج قابوس و ساخت نمونه آجر و ملات مورد استفاده در این بنا منعقد شد که با تمرکز بر مرمت قسمت مخروطی به دلیل فرسایش‌های زیستی در پوسته خارجی بنا و رویش بوته‌ها در حال انجام است.

وی افزود: به موازات تهیه طرح جامع مرمت، دفتر فنی پایگاه میراث جهانی گنبدقابوس سال ۹۸ داربست‌های را برای بوته زدایی و اجرای برنامه‌های مطالعاتی بر روی بنا نصب کرد.

تجری بیان کرد: تاکنون برای تهیه طرح جامع مرمت این بنای تاریخی، عملیات مربوط به مستندنگاری و فن شناسی پوسته خارجی قسمت مخروطی برج قابوس شامل شناخت نظام ساختاری پوسته خارجی بنا و تهیه نقشه‌هایی از آجر چینی به صورت تک به تک اجرا شد و در مرحله بعد با اتکا به اطلاعات به دست آمده مرحله آسیب شناسی با انجام مجموعه مفصلی از مطالعات آزمایشگاهی پیش بینی شده اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: تاکنون ۹ مرتبه عملیات حذف علف‌های هرز از قسمت مخروطی برج قابوس با روش قطع کردن توسط قیچی باغبانی انجام شده است.

تجری اعلام کرد: با توجه به تکمیل مستندنگاری و فن شناسی پوسته خارجی بنا، بخش آسیب شناسی تکمیل و نهایی خواهد شد و با توجه با اینکه به موازات مطالعه ملاط و آجر در حال انجام است که در این مطالعه با نمونه گیری و تحلیل‌های آزمایشگاه جهت مشخص کردن مصالح در ملاط و آجر نمونه های مطالعاتی و سپس الگوی آجرهای ریشه دار تولید پیرسازی خواهد شد و براساس نتایج این بخش طرح مرمت نهایی خواهد شد.

گفتنی است میراث جهانی گنبدقابوس به شماره ۸۶ درسال ۱۳۱۰ خورشیدی در فهرست آثار میراث فرهنگی کشور به ثبت رسیده است و در دهم تیر سال ۱۳۹۱ هم در فهرست آثار سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) ثبت جهانی شد.