روابط عمومی هاجلوه بیرونی اقدامات سازمان ها هستند

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثاران استان گلستان با بیان اینکه روابط عمومی ها، جلوه بیرونی اقدامات سازمان ها هستند، گفت: ارتباط هوشمند و دوسویه از مهمترین ویژگی‌های روابط عمومی فعال است.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از ایثار واحد گلستان، اسرافیل وزیری ضمن تبریک به مناسبت روز جهانی “روابط عمومی و ارتباطات” گفت: اهمیت جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات و در دورانی که اطلاع‌رسانی در همه عرصه‌ها پیشتاز است، دوچندان شده است به گونه ای که موفقیت سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌ها و دوام شان در عرصه‌ها و فعالیت های تخصصی به عملکرد روابط عمومی‌های آن‌ها وابسته است.

وی ادامه داد: بی شک این روز تداعی گر اهمیت و نقش روز افزون صنعت روابط عمومی در دنیای ارتباطات است که امروزه به قلب تپنده مجموعه های مختلف تبدیل شده است.

وزیری افزود: همکاران روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران در شرایط کنونی وظیفه‌ای سنگین و مهمی را بر عهده‌دارند و بر همین اساس ضرورت دارد در جهت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی صحیح از عملکردها در زمینه‌های مختلف، آگاهی بخشی به مخاطبان اصلی این دستگاه اقدامات مؤثری را با استفاده از فناوری‌های نوین انجام دهند.

وی افزود: همکاری و تعامل روابط عمومی‌ها با رسانه‌ها براساس اعتماد متقابل از نکات مهم دیگر در عملکرد مثبت و موفقیت های یک سازمان است، زیرا روابط عمومی نقش های گوناگونی را درجایگاه های متفاوت و شرایط متمایز از یکدیگر ایفا می‎کند که رسانه ها قادر به انعکاس مناسب و سریع آن هستند.

مدیرکل بنیاد گلستان تاکید کرد: هنر روابط عمومی این است که بتواند امکانات و شرایط محیط بیرونی را تشخیص داده و آن ها را با امکانات درون سازمان پیوند دهد و بنابراین اجرای فرامین درون سازمانی را تسهیل کند و در نهایت ارتباط سازمان را با بیرون ازآن، به درستی برقرار سازد.