تقاضای انحصار وراثت کی و چگونه انجام می شود؟

کارشناس ارشد حقوق جزا گفت:پس از فوت فرد ، وراث او باید اقدام به انحصار وراثت کنند.

به گزارش ساجد خبر، محمود منصوری کارشناس ارشد حقوق جزا در گفتگو با خبرنگار   گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، گفت:پس از فوت فرد، وراث او باید اقدام به انحصار وراثت کنند و دعاوی مربوط به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی، در آن محل بوده است و شورای حل اختلاف این وظیفه را بر عهده دارد.

او ادامه داد: افرادی که می‌توانند تقاضای انحصار وراثت کنند شامل وراث متوفی و یا سایر اشخاص ذینفع هستند که می‌توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کنند.

کارشناس ارشد حقوق جزا افزود: در صورتی که وراث یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به حضور و درخواست همگی آن‌ها نیست و اقدام یک نفر از آن‌ها برای تقاضا کفایت می‌کند.