مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان:

برق چاههای دارای اضافه برداشت قطع می شود

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: باتوجه به موارد مطروحه درستاد عالی مدیریت مصرف استان گلستان وباهدف صرفه جویی در مصارف آب و برق، درجلسه شورای هماهنگی مدیران صنعت آب وبرق گلستان مقرر شد، درمواقع پیک مصرف برق، از توان دستگاههای دیزل ژنراتور برای جایگزینی مصرف برق درروزهای گرم پیش رو استفاده و همچنین برق چاههای دارای اضافه برداشت و فاقد تمدید معتبر قطع شود.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، سید محسن حسینی در این جلسه اظهار کرد: درهمین راستا مقرر شد برق ایستگاههای پمپاژ ثابت وسیاری که خارج از مفاد پروانه بهره برداری صادره مبادرت به برداشت آب واستفاده ازبرق میکنند قطع گردد.

وی افزود: این اقدامات برابر بخشنامه وزیرنیرو برای مدیریت مصرف آب و برق انجام می شود.
حسینی گفت: درستاد شرکت وسدهای بزرگ شرکت آب منطقه ای به طور داوطلبانه و خودانتخابی با قطع مصارف برق از شبکه تلاش می کنیم از ظرفیت دیزل ژنراتورها استفاده شود.