هلوی پیش رس گلستان در بازار

برداشت هلوی 60 روزه ، سرخابی و داوودی گلستان آغاز شد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از خبرگزاری صدا و سیما مرکز گلستان ، معاون مدیر باغبانی جهاد کشاورزی گلستان گفت : ارقام ۶۰ روزه ، سرخابی و داوودی ارقام هلوی پیش رس گلستان است که حدود ۲۰۰۰ هکتار از ۶۶۰۰ هکتار باغات هلوی استان را به خود اختصاص داده اند.

نوید رضا فرهانی افزود : عملکرد هلوی پیش رس در ارقام مختلف بطور میانگین ۱۰ تن در هکتار است و پیش بینی می شود امسال ۲۰ هزار تن هلوی پیش رس در گلستان تولید شود.

وی افزود: با توجه به سطح ۶۶۰۰ هکتاری باغات هلوی استان و عملکرد ۱۵ تن در هکتاری آن پیش بینی می شود امسال ۱۰۰ هزار تن هلو در استان گلستان تولید شود.

انواع هلوی پیش رس از نیمه اردیبهشت در داخل و خارج استان روانه بازار می شود.