خسارت سرمای اسفند پارسال به باغات گلستان

سرمای اسفند پارسال 10 تا 25 درصد به باغات سیاه ریشه گلستان خسارت زد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از خبر گزاری صدا سیما مرکز گلستان،مدیر باغبانی جهاد کشاورزی گلستان گفت: بر اساس بررسی های کارشناسی انجام شده،دو مرحله سرمای اسفند سال ۹۹ ، حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد به گل های ارقام مختلف هلو و شلیل و حدود ۲۵ درصد به گل های آلو خسارت وارد کرد .

مهدی لطفی زاده افزود:این خسارات در ارقام پیش رس بیشتر دیده شده است.

وی گفت :در مجموع ۱۰هزار و۵۰۰  هکتار باغ سیاه ریشه شامل ۶۶۰۰ هکتار باغ هلو ، ۲۵۰۰ هکتار باغ آلو ، ۱۲۰۰ هکتار باغ شلیل  در گلستان وجود دارد که پیش بینی می شود امسال  ۱۷۰ هزار تن میوه تولید شود.

معاون خدمات بیمه کشاورزی بانک کشاورزی گلستان گفت: ۱۷۴۰ هکتار باغات گلستان در سال زراعی ۱۳۹۹ -۱۴۰۰ بیمه شدند که در مقایسه با ۲۹۴۰ هکتار  پارسال  ۱۲۰۰ هکتار کاهش نشان می دهد.

رضا زکی زاده افزود:امسال از ۵۳۰۰ هکتار باغ پرتقال ۱۲۵ هکتار و از ۱۰۰۰ هکتار باغ نارنگی ۸۰ هکتار و از ۱۰ هزارو ۵۰۰ هکتار باغات هلو وشلیل استان ۴۱۰ هکتار تحت پوشش بیمه کشاورزی قرا دارند.

وی از پرداخت ۶۰۰ میلیون تومان خسارت در سال گذشته به صاحبان باغات بیمه شده خبر داد و افزود: با توجه به خسارت سرمای اسفند ماه به باغات سیاه ریشه ، برآورد خسارت باغات در دست بررسی است.