بی توجهی دولت به ابریشم گلستان

پرورش ابریشم یکی از ظرفیت های اقتصادی خوب در شرق گلستان است که با بی توجهی دولت راکد مانده است.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از مهر، گلستان دومین قطب پرورش ابریشم در کشور است و در شرق استان بخصوص مینودشت نوغانداری بسیار رواج دارد.

اما بی توجهی دولت در مسائل مختلف مثل ایجاد صنایع تبدیلی، بیمه نوغانداران و قیمت گذاری آن باعث شده این ظرفیت خوب اقتصادی راکد بماند.

لینک مشاهده فیلم