اعضای هیات اجرایی انتخابات نظام پزشکی کلاله مشخص شدند

اولین جلسه هماهنگی هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی ۱۴۰۰ در کلاله برگزار شد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از گلستان ما؛ ابراهیم فدایی مدیر شبکه بهداشت و درمان کلاله و رئیس هیئت اجرایی انتخابات در این جلسه؛ که پنج عضو هیئت نظارت بر انتخابات و جمعی از نمایندگان گروههای کادر پزشکی فعال در بخش خصوصی و دولتی شهرستان حضور داشتند؛ گفت: تلاش می کنیم فرایند برگزاری انتخابات قانونمند و در شرایط مطلوب در موعد مقرر انجام شود.

گفتنی است؛ در این  جلسه ۷عضو اصلی هیئت اجرائی شامل(رییس هیئت اجرایی، نماینده فرماندار، ۵نفر از اعضای گروههای پزشکی و ۲ نفر عضو علی البدل مشخص شدند.