نوشتن متن تمدید قرارداد چگونه انجام می‌شود؟

کارشناس ارشد حقوق جزا در مورد چگونگی نوشتن متن تمدید قرارداد توضیحاتی داد.

به گزارش ساجد خبر، محمود منصوری رضی کارشناس ارشد حقوق جزا در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، گفت: مهم‌ترین نکته برای تنظیم متن تمدید قرارداد آن است که ابتدا مفاد قرارداد اولیه مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شود که کدام یک از بند‌ها قرار است تغییر کند.

او ادامه داد: برخی قرارداد‌ها در دوره دوم نسبت به دوره اول هیچگونه تغییری نمی‌کنند، به همین دلیل نیازی نیست برای نوشتن متن تمدید قرارداد به صورت مجدد یک قرارداد تکراری و از نو نوشته شود.

منصوری افزود: برای نوشتن متن تمدید قرارداد همان قرارداد یا قولنامه دستی قبلی با ذکر یک پاراگراف در پشت همان قرارداد مبنی بر تمدید قرارداد شماره x (شماره قرارداد اولیه)، ذکر تاریخ تمدید در متن تمدید قرارداد و امضای طرفین تمدید می‌شود و این کار از نظر حقوقی نیز معتبر و مورد استناد است.

او گفت:در صورتی که در هرکدام از بند‌های قرارداد مانند اجاره بها، مدت قرارداد و… تغییری ایجاد شود، باید تغییرات مربوطه در همین پاراگراف آورده شوند و در پایان نیز مورد تایید طرفین قرارداد قرار گیرد.