رهبرمعظم انقلاب:

۱۰ وظیفه مهم جوان مومن انقلابی در انتخابات

به گزارش ساجد خبر، به نقل از خبرگزاری بسیج از گلستان: ۱۰ وظیفه مهم جوان مومن انقلابی در انتخابات: ۱- انتخابات را پر شور کنید. ۲-مشارکت در انتخابات را حداکثری کنید. ۳- تقوای سیاسی داشته باشید. ۴- اصلح را پیدا کنید. ۵- به خاطر نامزدها در مقابل یکدیگر قرار نگیرید. ۶- آدم‌های خوب را به […]

به گزارش ساجد خبر، به نقل از خبرگزاری بسیج از گلستان: ۱۰ وظیفه مهم جوان مومن انقلابی در انتخابات:

۱- انتخابات را پر شور کنید.

۲-مشارکت در انتخابات را حداکثری کنید.

۳- تقوای سیاسی داشته باشید.

۴- اصلح را پیدا کنید.

۵- به خاطر نامزدها در مقابل یکدیگر قرار نگیرید.

۶- آدم‌های خوب را به مردم معرفی کنید.

۷- مراقب باشید علاقه‌مندی‌ها به اصطحکاک نینجامند.

۸- آگاهی تان باید در انتخابات اثر کند.

۹- دیگران را تخریب نکنید.

۱۰- تبلیغ صحیح کنید به دور از فریب و دروغ!