پیش بینی برداشت یک میلیون و ۲۰۰هزار تُن محصول کشت پاییزه در گلستان

معاون جهاد کشاورزی گلستان از پیش بینی برداشت بیش از یک میلیون و ۲۰۰هزار تُن محصول کشت پاییزه در استان خبر داد.

به گزارش ساجد خبر، محمدرضا عباسی معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان گفت: ۱۷۶مرکز برای خرید تضمینی و توافقی محصولات کشت پاییزه در گلستان آماده شده است. عباسی گفت: از این تعداد ۱۲۰مرکز برای خرید گندم، ۱۲مرکز ویژه خرید جو، ۴۲مرکز برای خرید دانه روغنی کلزا و ۲مرکز برای خرید چغندرقند در نظر گرفته شده است.

او با اشاره به کاهش سطح کشت محصولات پاییزه به علت سرمازدگی نسبت به پارسال پیش بینی کرد امسال در گلستان حدود ۹۱۰هزار تُن گندم، ۲۰۳هزار تُن چغندرقند، بیش از ۷۸هزار تُن دانه روغنی کلزا و حدود ۷۴هزار تُن جو برداشت شود.

عباسی افزود: هم اکنون برداشت محصولات پاییزه با خرید کلزا در استان آغاز شده و از اوایل خرداد با برداشت سه محصول دیگر ادامه پیدا می کند.

او گفت: مزارع گندم و جو در مرحله شیری و خمیری و چغندرقند در مرحله کامل شدن غده‌ها قرار دارند.

گلستان با داشتن ۶۳۰هزار هکتار اراضی زراعی و باغی از استان‌های مهم کشور در زمینه تولید محصولات کشاورزی است.