مدیرعامل آب منطقه ای گلستان خبرداد

بهره وری منابع آبی راه گذر از بحران خشکسالی در گلستان

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: تنها راه چاره گذر گلستان از ورطه کم آبی ذاتی، بهره وری از منابع آبی مانند محصولات جایگزین و خشکه کاری برنج است.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از مهر، سید محسن حسینی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در سنوات گذشته به دلایلی مانند ارزش اقتصادی بیشتر برنج، توسعه این کشت با استفاده از آب چاه ها به صورت غرقابی صورت گرفت که موجب آسیب به آبخوان ها شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان افزود: بدون شک هدف از ممنوعیت کشت های پرآب طلب در گلستان، حفاظت از منابع آبی و بهره وری کشاورزی است و با توجه به اینکه کشت سنتی و غرقابی برنج نیاز آبی بالایی دارد، به همین منظور لازم است این نوع کشت در استان به همان ۱۵ هزار هکتار نسق قدیمی شالی محدود شود.

وی با اشاره به تبعات توسعه کشت های پر آب طلب در گلستان گفت: بنا به بند «ک» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب مجلس شورای اسلامی؛ که مقرر کرده است: «در سال ۱۴۰۰ کشت برنج در مناطق مختلف کشور در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و با هماهنگی دستگاه‌های ملی به تشخیص کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان تعیین می‌شود»، کارگروه مورد نظر در استان تشکیل شد و با توجه به خشکسالی سال جاری که از خشک ترین سال ها در ۵۰ سال اخیر است، ممنوعیت کشت شالی و سایر محصولات پر آب طلب در سال آبی جاری را به ویژه توسط آب چاه ها مورد تاکید قرار داد.

حسینی ادامه داد: فرهنگ سازی، کنترل مصرف چاه های مجاز و همچنین پیگرد چاه های غیرمجاز از راه های حفاظت از منابع آبی استان است و تنها راه چاره گذر استان از ورطه کم آبی ذاتی، بهره وری از منابع آبی مانند محصولات جایگزین و خشکه کاری برنج است و ما از مسئولان و کشاورزان در این زمینه درخواست یاری می کنیم.