بازآفرینی نظام آموزش عالی کشور اجتناب ناپذیر است / دانشگاه مذاهب اسلامی بدنبال همکاری های راهبردی با دیگر دانشگاه هاست

دکتر حسن بیارجمندی سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی واحد گنبد کاووس با حضور در دانشگاه پیام نور گنبد کاووس با دکتر یازرلو رئیس این شعبه دیدار و راجع به همکاری های بین دو دانشگاه گفتگو کردند.

به گزارش ساجد خبر، سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی با اشاره به اقتضائات گام دوم انقلاب اسلامی و همچنین توصیه اول رهبر معظم انقلاب اسلامی در این بیانیه راجع به علم و پژوهش و تداوم رستاخیز علمی ؛بازآفرینی نظام آموزش عالی کشور برای بازگرداندن آن به نقطه مطلوب تکاملی آن را در دولت آینده اجتناب ناپذیر خواندند.

وی تجربیات اخیر نظام آموزش عالی در کشور روسیه در ارتقای سخت افزاری و نرم افزاری دانشگاه های آن _که در طول حضور ۶ساله در مسکو از نزدیک شاهد بوده است _ را یک نمونه عملی این بازآفرینی خواندند و از همکاری های راهبردی بین دانشگاه ها و بهره گیری ها از فرصت ها مشترک بین آنان جهت طراحی استراتژی های کلان و خرد بعنوان یکی از اساسی ترین اصول این بازآفرینی یاد کردند.

دکتر بیارجمندی در ادامه نیز با اشاره به رویکرد دانشگاه مذاهب اسلامی در ترویج تفکر و فرهنگ تقریب مذاهب اسلامی از یک سو و استقرار دبیرخانه تقریب مذاهب اسلامی دانشگاه پیام نور در استان گلستان از سوی دیگر ؛از آن بعنوان یک فرصت بی نظیر مشترک برای طراحی این استراتژی ها کلان و خرد یاد نمودند.

در پایان دکتر یازرلو با گزارشی از اقدامات و برنامه های تقریبی دانشگاه ، از همکاری های راهبردی بین دو دانشگاه استقبال نمودند و بر تدوام نشست های مشترک با دانشگاه مذاهب اسلامی در راستای ترویج تفکر و فرهنگ تقریب تاکید ورزیدند