مدیرعامل منطقه ای گلستان:

کشت شالی به صورت غرقابی در گلستان ممنوع شد

مدیرعامل شرکت منطقه ای گلستان گفت: براساس مصوبه کارگروه سازگاری با کم آبی گلستان، با توجه به شرایط خشکسالی، کشت شالی به صورت غرقابی در اراضی تحت پوشش چاه ها ممنوع شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساجد خبر، سید محسن حسینی با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به شرایط خشکسالی، کشت شالی به صورت غرقابی در اراضی تحت پوشش چاه ها ممنوع شد.

مدیرعامل شرکت منطقه ای گلستان افزود: براساس بند یک مصوبه جلسه ۶ اردیبهشت ماه امسالِ شورای حفاظت منابع آب استان، با توجه به شرایط خشکسالی سال آبی جاری، ممنوعیت کشت شالی و سایر محصولات با نیاز آبی بالا، استمرار می یابد و کشت محصولات جایگزین از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: همچنین براساس بند یک مصوبه ۶ اردیبهشت امسال کارگروه سازگار با کم آبی استان، ممنوعیت کشت شالی و سایر محصولات پر آب طلب در سال آبی جاری هم مورد تاکید است.

حسینی با بیان اینکه به کشاورزان در این راستا پیامک ارسال می شود، گفت: امیدواریم کشاورزان همکاری لازم را در اجرای این مصوبات داشته باشند.

مدیرعامل شرکت منطقه ای گلستان توضیح داد: شالی کاران تنها مجاز به خشکه کاری در گلستان بوده و شالیکاری با استفاده از آب‌های زیرزمینی (چاه آب) ممنوع است.

وی بیان کرد: زمانی که ما آب محدودی داریم می توانیم از کشت های جایگزین استفاده کنیم.

گفتنی است در هفت ماهه سال آبی جاری بر اساس آمار شرکت آب منطقه ای میزان بارش ها در گلستان ۲۴۴ میلی متر بوده که این عدد در بلندمدت ۳۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.