فقط ۱ درصد دانشجویان پیراپزشکی استان گلستان واکسینه شده‌اند

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد استان گلستان گفت: تاکنون از یک هزار و 30 نفر دانشجو که درخواست تزریق واکسن داشتند؛ 14 نفر واکسینه شده‌اند. قرار است الباقی واکسیناسیون دانشجوها با هماهنگی بهداشت استان در هفته جاری انجام شود.

به گزارش ساجد خبر، هادی بزازی معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد استان گلستان در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز در مورد آخرین وضعیت واکسیناسیون دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه آزاد  استان گلستان گفت: واکسیناسون از هفته گذشته آغاز شده است. قرار بر این بود که دانشجوها بر اساس سال ورود و محل تحصیل در واحدهای استان واکسینه شوند و اسامی را برای معاونت بهداشت استان و معاونت درمان ارسال کردیم؛ اما با توجه به نامه ای که از وزارت بهداشت آمد و تغییراتی که اعمال کردیم قرار شده همه دانشجوهای پزشکی و پیراپزشکی واکسینه شوند. این موضوع باعث شده روال کار اداری روند واکسیناسیون را کند پیش ببرد. کسانی که هر روز در بیمارستان هستند و ارتباط مستقیم با بیماران دارند در اولویت تزریق واکسن قرار دارند و بعد دانشجوهای ترم پایین تر در مرتبه بعدی قر ار می‌گیرند.

وی در ادامه افزود: تاکنون از یک هزار و ۳۰ نفر دانشجو که درخواست تزریق واکسن داشتند؛ ۱۴ نفر واکسینه شده‌اند. قرار است الباقی واکسیناسیون دانشجوها با هماهنگی بهداشت استان درهفته جاری انجام شود.

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد استان گلستان گفت: رئیس استان در صحبت با رییس دانشگاه علوم پزشکی استان بر تسریع روند تزریق واکسیناسیون تاکید کرد.

بزازی در مورد اینکه چه واکسن هایی تزریق شده است، گفت: واکسنی که سری اول تزریق شده آسترازنکا است؛ اما در سری دوم واکسن چینی سینوفارم قرار است که تزریق شود. دانشجویانی که سری اول تزریق داشته‌اند حال مساعدی دارند.

وی در مورد تاسیس رشته های جدید پزشکی و پیراپزشکی در استان گفت: در سال گذشته رشته پرستاری در آزاد شهر راه‌اندازی و تمام امکانات لازم فراهم شد. از مهر سال پیش دانشجوی پرستاری گرفت به همین ترتیب چون امکانات لازم در آنجا فراهم است در حال راه اندازی رشته اتاق عمل هستیم و منتظر تصمیم نهایی شورای تخصصی هستیم.

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد استان گلستان در ادامه افزود: بحث آمایش سرزمینی در تاسیس رشته های جدید علوم پزشکی و پیراپزشکی چالش اساسی ما است. اینکه وزارت بهداشت تعیین کند چه رشته هایی در چه استان هایی اولویت تاسیس دارند و از نظر تعداد در هر استان چقدر مجاز به جذب هستیم. در اولویت‌بندی‌ها؛ اولویت اول برای دانشگاه علوم پزشکی و بعد برای دانشگاه آزاد است.

بزازی در مورد اینکه آیا در ایامی که وضعیت شهرها قرمز بود دانشجوهای شما در خط مقدم حضور داشتند، گفت: دانشجوهایی سال بالایی بودند طبق دستورالعمل و برنامه شیفت بندی که وجود داشت، حضور یافتند؛ اما دانشجوهای ترم‌های پایین که در مرحله کارآموزی بودند را در شهرهای قرمز تعطیل کردیم. از هفته جاری  که شرایط مناسب تر شده ،دانشگاه علوم پزشکی اجازه دادند دانشجویان به صورت اختیاری می توانند کارآموزی‌شان را ادامه دهند.