دانشجویان سرمایه اصلی دانشگاه مذاهب اسلامی هستند/ هویت تاریخی و تمدن ساز جرجان و استرآباد باید احیا شود

دکتر بیارجمندی سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی (واحد گنبد کاووس)در نشست صمیمی با اعضای هیات موسس کانون فرهنگی منادیان تقریب مذاهب ،با مقایسه ای بین سخت افزار و نرم افزار تمامی ۵۵ واحد دانشگاهی فعال در استان گلستان ؛دانشگاه مذاهب اسلامی را به دلیل رسالت خطیر ترویج تفکر و فرهنگ تقریب مذاهب اسلامی پیشگام تمدن سازی نوین اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی دانستند

به گزارش ساجد خبر، سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی در ادامه افزودند :سرمایه اصلی این دانشگاه در این راه ،دانشجویان جوان فعال در عرصه های فرهنگی و علمی تقریب مذاهب است که بدون توجه به عوامل مادی و موانع ظاهری یاد شده ،با روحیه جهادی و برنامه های ابتکاری و خلاقانه خود ،الهام بخش و اسوه در گام دوم انقلاب اسلامی می شوند

دکتر بیارجمندی با اشاره اجمالی به پیشینه تاریخی و تمدن ساز جرجان و استرآباد و شکل گیری نهضت مدارس علمیه از جمله در جرجان و شکل گیری نشست های علمی تقریب مذاهب اسلامی ؛این منطقه را پرچمدار تقریب مذاهب اسلامی خواندند و همین پرچمداری را عامل اصلی ظهور مفاخر علمی و دانشمندان بزرگ در جرجان و نیز ایجاد تمدن اسلامی برشمردند.

و در ادامه افزودند که ما در این شعبه دانشگاه مذاهب اسلامی می توانیم با توجه به چشم انداز گام دوم انقلاب اسلامی و تکیه بر همین پیشینه تاریخی و سرمایه اجتماعی که در گام اول انقلاب اسلامی در عرصه های علمی و فرهنگی تقریب مذاهب کسب نموده ایم ؛ پرچمدار تمدن سازی نوین اسلامی باشیم و این در گرو حضور نمایان ما در عرصه فعالیت های یاد شده تقریب مذاهب اسلامی است.

در پایان بعض اعضای هیات موسس کانون منادیان تقریب مذاهب اسلامی نقطه نظرات خود را بیان داشتند و دبیر موقت کانون تعیین گردید تا براساس اساسنامه آن روند قانونی اخذ مجوز و فعالیت های مقدماتی پیگیری گردد.