تامین کود و بذر مورد نیاز کشت بهاره و تابستانه در گلستان

بیش از ۳هزار تُن بذر و ۱۲هزار تُن کود شیمیایی برای کشت بهاره و تابستانه کشاورزان گلستان تامین شده است.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از خبرگزاری صداوسیما مرکز گلستان، مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان با اعلام این خبر گفت: کشاورزان برای دریافت بذر و  کود مورد نیاز می توانند به مراکز کارگزاری جهاد کشاورزی شهرستانها مراجعه کنند.

علی اکبر میقانی نوده از تامین هزار تُن بذر پنبه، ۲هزار تُن بذر سویا، ۱۴تُن بذر آفتابگردان، ۷تُن بذر ماش با قیمت یارانه دار و بذر ذرت سورگوم به اندازه مورد نیاز در گلستان تامین شده است.

وی افزود: ۱۲هزار تُن کود ازته، ۱۷۰۰تُن کود فسفاته و ۱۹۵۰تُن کود پتاسه به قیمت دولتی در انبارهای کارگزاری و انبارهای شرکت خدمات حمایتی استان موجود است و کود ازته به قیمت یارانه دار هر کیسه ۶۵هزار تومان عرضه می شود.

وی همچنین از توزیع کود کشت پاییزه استان خبر داد و افزود: کشاورزان علاوه بر کشت بهاره و تابستانه می توانند کود مورد نیاز کشت پاییزه خود را با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی شهرستانها دریافت کنند.