مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان:

گذر از خشکسالی تابستان امسال، نیازمند مشارکت همه مردم گلستان است

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت:برای گذر از خشکسالی تابستان امسال، توجه و عمل به مشارکت در مدیریت مصرف منابع آبی با همراهی دستگاه‌های مرتبط و مردم ضروری است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساجد خبر، سید محسن  حسینی اظهار کرد: کاهش بارش ها طی سال آبی جاری نشان می دهد سفره‌های زیرزمینی عمیق و کم عمق استان به عنوان منبع اصلی تامین آب مورد نیاز حوزه های کشاورزی، شرب و صنعت، دچار افت شدید شده است.

وی افزود: هم استانی ها به ویژه کشاورزان به توصیه های کارشناسان در خصوص دوری از کشت محصولات زراعی پرآب طلب و جایگزین کردن آن با کشت محصولات کشاورزی کم آب‌َبر توجه کنند.