مدیر پایگاه میراث جهانی گنبدقابوس:

مراحل مستندنگاری و فن‌شناسی طرح مرمت برج قابوس انجام شد

مدیر پایگاه میراث جهانی گنبدقابوس گفت که با همکاری دانشگاه شهید بهشتی تاکنون مراحل مستندنگاری و فن‌شناسی پروژه تهیه طرح جامع مرمت پوسته خارجی قسمت مخروطی (گنبد رک) این بنای تاریخی متعلق به سده چهارم هجری قمری انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساجد خبر، عبدالمجید نورتقانی در حاشیه بازدید از آخرین وضعیت تهیه طرح جامع مرمت برج قابوس در جمع خبرنگاران اظهارداشت: مرمت بنای گنبدقابوس به طور جدی از سال ۱۳۱۰ قجری شمسی آغاز شد و گروه‌های متخصص اقدامات ارزشمندی برای حفظ و مرمت این اثر تاریخی انجام دادند.

وی افزود: در ادامه برنامه‌های مدیریتی میراث جهانی برج قابوس، سال ۹۷ پیش مطالعه برنامه مستندنگاری مرمت برج قابوس با ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار در مدت یک سال توسط اساتید دانشگاه شهید بهشتی انجام شد و اواخر سال گذشته نیز با تخصیص سه میلیارد ریال اعتبار قرارداد دیگری با این دانشگاه به عنوان پیمانکار برای تهیه طرح جامع مرمت پوسته خارجی قسمت مخروطی بنا و ساخت نمونه‌ آجر و ملات مورد استفاده در این بنا منعقد گردید.

مدیر پایگاه جهانی برج قابوس اضافه کرد: تهیه طرح جامع مرمت این بنای تاریخی با همکاری گروه مرمت و مطالعات معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی با تمرکز بر مرمت قسمت مخروطی به دلیل فرسایش‌های زیستی در پوسته خارجی بنا و رویش بوته‌ها در حال انجام است.

نورتقانی حفاظت و مرمت پیوسته بناهای ثبت جهانی را جزو پروتکل‌های یونسکو دانست و گفت: به موازات تهیه طرح جامع مرمت، دفتر فنی پایگاه میراث جهانی گنبدقابوس سال ۹۸ داربست‌های را برای بوته زدایی و اجرای برنامه‌های مطالعاتی بر روی بنا نصب کرد که جزو اموال این پایگاه هستند.

وی افزود: تاکنون برای تهیه طرح جامع مرمت این بنای تاریخی مراحل مستندنگاری و فن شناسی شامل بررسی تک به تک آجرها و شناخت نظام ساختاری پوسته بنا و همین طور الگوبرداری از آجرها و نحوه چینش آنها انجام شده است.

مدیر پایگاه جهانی برج قابوس گفت: اساتید دانشگاه شهید بهشتی به صورت مداوم در حال انجام اقدامات میدانی بر روی قسمت مخروطی برج با هدف تدوین طرح مرمت هستند و گروه سه نفری از آنان هم اینک در محل حضور دارند.

مدیر پایگاه میراث جهانی برج قابوس افزود: اجرای این مرحله حدود هشت ماه طول خواهد کشید و در ادامه، تولید انبوه آجر و ملات لازم برای مرمت برج در دستورکار قرار می‌گیرد.

نورتقانی خاطرنشان کرد: تاکنون ۹ مرتبه عملیات حذف علف‌های هرز از قسمت مخروطی برج قابوس با روش قطع کردن توسط قیچی باغبانی انجام شده است.