دبیر ستاد امر به‌ معروف و نهی از منکر گلستان:

فرهنگ ناب امر به‌ معروف و نهی از منکر، فرهنگ رفاقت و دوست داشتن است

دبیر ستاد امر به‌ معروف و نهی از منکر استان گلستان گفت: فرهنگ ناب امر به‌ معروف و نهی از منکر، فرهنگ رفاقت و دوست داشتن است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساجد خبر به نقل از روابط عمومی ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر گلستان، یاسر قزوهی در جلسه تعاملی و هم‌افزایی فی‌مابین ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گلستان به‌منظور ترویج و توسعه فرهنگ امربه‌معروف و نهی از منکر گفت: فرهنگ ناب امربه‌معروف و نهی از منکر، فرهنگ رفاقت و دوست داشتن است.

وی با اشاره به تأثیرپذیری کودکان و نوجوانان از محیط اطراف و فضای رسانه، افزود: با انتشار فرهنگ صحیح امربه‌معروف و نهی از منکر در بین کودکان و نوجوانان، این فرهنگ را برای نسل آینده کشور نهادینه کنید.

قزوهی با اشاره به نگاه دین به امر به‌ معروف و نهی از منکر گفت: امربه‌معروف درواقع یک واجب اجتماعی است.