رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان:

تزریق واکسن کرونا به ۵ هزار سالمند گلستانی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: اکنون بیش از 5 هزار نفر در گروه سنی بالای 80 سال واکسن تزریق کردند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی ساجد خبر، عبدالرضا فاضل، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان اظهار کرد: اکنون بیش از ۵ هزار نفر در گروه سنی بالای ۸۰ سال واکسن تزریق کردند.
وی افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار است طی هفته های آینده تزریق واکسن در گروه سنی کمتر هم انجام شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: در مجموع تا کنون حدود ۲۴ هزار واکسن در گلستان تزریق شد.