معاون صمت گلستان خبرداد:

تخلف ۸۰ میلیاردی موسسه مالی در گلستان

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: پرونده تخلف به ارزش ۸۰ میلیارد ریال در یک موسسه مالی و اعتباری استان گلستان تشکیل شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساجد خبر، علی اصغر اصغری صبح یک شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی دریافت دو فقره شکایت کتبی علیه یک موسسه مالی و اعتباری به ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان مبنی بر بروز تخلفات احتمالی و عدم اجرای تعهدات موضوع در دستور کار بازرسان این سازمان قرار گرفت.

معاون بازرسی، نظارت و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان افزود: پرونده تخلف این دو موسسه مالی به ارزش ۸۰ میلیارد ریال جهت صدور رای نهایی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

وی بیان کرد: در پی بازرسی‌های بعمل آمده و بررسی موارد اتهامی تخلفات عدم اجرای تعهدات در قبال مصرف کننده (بر اساس ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده) این موسسه مالی و اعتباری محرز شد.