بازآفرینی فرهنگ تقریب برای نسل جوان در گام دوم حیاتی است / فرهنگ تقریب مذاهب رمز ایجاد تمدن سازی نوین اسلامی است

دکتر بیارجمندی سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی( واحد گنبد کاووس) در دیدار با حجت الاسلام سید جواد محمد زاده مسئول فرق و مذاهب اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی استان گلستان بر آمادگی این دانشگاه در تشکیل گروه های کاری (علمی و مشورتی ) مشترک در حوزه تقریب مذاهب اسلامی استان تاکید ورزیدند

به گزارش ساجد خبر، دکتر بیارجمندی با اشاره به تغییر و تحولات کنونی به اقتضای ورود به گام دوم انقلاب اسلامی و نیز تحرکات کشورها و جریانات معاند خارجی منطقه ای و فرا منطقه ای بالاخص با بهره گیری از بستر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی علیه هویت اسلامی و تعلقات ملی مردم ایران از طریق شبهه و اختلاف افکنی های مذهبی و قومی بمنظور تضعیف همگرایی کنونی و تبدیل آن به واگرایی ؛بازآفرینی فرهنگ تقریب مذاهب اسلامی برای نسل جوان در گام دوم انقلاب اسلامی را حیاتی خواندند

سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی با اشاره به ساخت سرمایه اجتماعی تقریب مذاهب و اقوام در جریان نهضت امام خمینی (ره ) و پس از پیروزی و در طول گام اول انقلاب _بعنوان یکی از عوامل اصلی پیروزی و حفظ و استمرار انقلاب اسلامی _ بر صیانت از این سرمایه تمدن ساز در گام دوم انقلاب اسلامی بعنوان رمز استمرار پیروزی و ایجاد تمدن سازی نوین اسلامی تاکید ورزیدند

در این نشست حجت الاسلام محمدزاده با تبریک انتصاب دکتر بیارجمندی ؛همکاری های علمی و مشورتی را یک ضرورت دانستند و بر پیگیری برگزاری گروه های کاری علمی و مشورتی تقریب مذاهب اسلامی در حوزه تبلیغ با عنایت به اهداف و وظایف سازمان تبلیغات اسلامی تاکید ورزیدند