۱۵۰۰ پروژه عمرانی در روستاهای گلستان اجرا می شود

مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان گفت: در سال جاری، هزار و ۵۰۰ پروژه عمرانی در قالب طرح هادی در روستاهای گلستان اجرا می شود.

به گزارش ساجد خبر، سیدمحمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: توسعه روستاها از طریق تامین زیرساخت ها و رفع نیازهای روستائیان به حل مشکل حاشیه نشینی در شهرها کمک می کند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان با بیان اینکه استان دارای دومین جمعیت روستایی در سطح کشور است، افزود: طرح هادی با هدف عمران و آبادانی در ۶۷۰ روستای اجرا شده و برای سال جاری هم با افزایش دو برابری اعتبارت عمرانی بنیاد، هزار و ۵۰۰ پروژه عمرانی روستایی برنامه ریزی و تامین اعتبار شده است.

وی گفت: مسکن مقاوم و مناسب از نیازهای اولیه انسان بوده و با استقبال مردم از ظرفیت های بنیاد در بخش مسکن تاکنون بیش از ۸۰ هزار واحد مسکونی روستایی احداث شده که ۲۲ هزار واحد آن مربوط به سال های ۹۸ و ۹۹ است.

طبق گفته حسینی برای سال جاری هم احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی روستایی در دستور کار است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان بیان کرد: تثبیت مالکیت با صدور بیش از ۱۰۰ هزار جلد سند مالکیت شهری و روستایی، واگذاری بیش از هشت هزار قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت بیش از دو میلیون مترمربع به جوانان، زوج های جوان و فاقدان مسکن در روستاهای استان از دیگر اقدامات بنیاد برای توسعه روستاها، حفظ و افزایش جمعیت روستایی از طریق مهاجرت معکوس است.

وی ادامه داد: برنامه های دیگری برای توسعه کالبدی روستاها از طریق بازنگری طرح های هادی روستاها، حفظ معماری و بافت با ارزش تاریخی و سنتی، تهیه منظومه های روستایی با هدف تولید و اشتغال و غیره در دستور کار این بنیاد قرار دارد که امیدواریم در سال ۱۴۰۰ با تحقق این برنامه ها شاهد جهش در توسعه روستاها، ارتقاء سطح زندگی و معیشت روستائیان و مهاجرت معکوس باشیم.