واکسیناسیونن ۵ هزار سالمند گلستانی علیه بیماری کرونا

بیش از 5 هزار سالمند بالای 80 سال گلستانی تاکنون واکسن کرونا دریافت کرده اند.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان؛ مدیر پیش گیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت گلستان گفت: در گلستان  حدود ۲۰ هزار سالمند  بالای ۸۰ سال داریم که ۱۵ درصد آنها هنوز در سامانه مرکز بهداشت استان ثبت نشده ند.

دکتر باقری افزود: افزاد ثبت نام نشده در گرگان می توانند با شماره ۳۱۶۳۶۳ و در شهرستانها بامراکز بهداشت شهرستان در ساعات اداری تماس بگیرند تا با ارائه کد ملی و تاریخ تولد خود و افراد خانواده برای دریافت واکسن ثبت نام  و با معرفی  به مرکز بهداشت محل زندگی  واکسن کرونا دریافت کنند.

وی با اشاره به واکسیناسیون کرونا در دو مرکز شهر گرگان از افزایش مراکز  واکسیناسیون کرونا در روز های آینده خبر داد و افزود: پیش بینی می کنیم از هفته آینده واکسیناسیون افراد بالای ۸۰ سال با سرعت بیشتری انجام شود.

دکتر باقری از آغاز واکسیناسیون افراد بالای ۷۵ سال به زودی درگلستان خبر داد و افزود:همزمان با افراد بالای ۷۵ سال واکسن افراد بالای ۸۰ سال جامانده هم انجام خواد شد .