مدیرعامل آب و فاضلاب گلستان:

قبض آب ۱۲ درصد از مشترکان گلستانی رایگان شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان گفت: ۱۲ درصد مشترکان آب گلستان از تخفیف ۱۰۰ درصدی برخوردار شدند.

به گزارش ساجد خبر، بهزاد هرمزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۸۸ درصد مشترکان آب و فاضلاب گلستان خانگی و ۱۲ درصد غیرخانگی هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان افزود: ۹۲ درصد مصرف آب استان، به بخش خانگی و هشت درصد به غیرخانگی تعلق دارد.

وی اضافه کرد: از اول اردیبهشت امسال تعرفه ها هفت درصد افزوده شده و این عدد برای بد و پرمصرف‌ها به ۲۳ درصد هم خواهد رسید.

هرمزی با اشاره به طرح ملی آب امید، گفت: این طرح از یک بهمن ۱۳۹۹ اجرایی شده و طی آن مشترکان به دسته های کم مصرف، خوش مصرف، پرمصرف و بد مصرف تقسیم بندی می شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان بیان کرد: مشترکان کم مصرف ماهانه بین سه الی پنج مترمکعب، خوش مصرف بین پنج الی ۱۵، پرمصرف ۱۵ الی ۳۰ و بدمصرف ۳۰ متر مکعب به بالا آب مصرف می کنند.

هرمزی با بیان اینکه آب بهای مشترکان کم مصرف رایگان است، افزود: طرح ملی آب امید در راستای کاهش ۱۰ درصدی پرمصرف و بدمصرف ها اجرایی می شود.

طبق گفته وی ۱۲ درصد مشترکان آب گلستان از تخفیف ۱۰۰ درصدی برخوردار شدند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان اضافه کرد: ۴۹ درصد مشترکان گلستان خوش مصرف، ۳۶ درصد پرمصرف و سه درصد بد مصرف هستند.

هرمزی توضیح داد که الگوی مصرف استان ۱۵ متر مکعب در ماه است.

وی با بیان اینکه ۶۱ درصد مشترکان تا الگو، آب مصرف می کنند، گفت: ۳۶ درصد آب توسط کم و خوش مصرف ها و ۶۴ درصد توسط پر و بد مصرف ها استفاده می کنند.

طبق گفته وی دستگاه اجرایی گلستان هشت دهم درصد آب مصرفی استان را استفاده می کنند.