سرپرست اداره امورمالی بهزیستی گلستان معرفی شد

با حکم مدیرکل بهزیستی گلستان پرویز ماهری بعنوان مسئول امورمالی این اداره کل معرفی و از زحمات عبدالله محمدآلق قدردانی شد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از روابط عمومی اداره کل بهزیستی گلستان؛ آئین تکریم و معارفه رئیس اداره امورمالی بهزیستی گلستان با حضور دکتر سیدمهدی حسینی مدیرکل بهزیستی گلستان، اصغر رنجی معاون پشتیبانی و منابع انسانی و مسئول بازرسی این اداره کل برگزار شد.

در این مراسم دکتر سیدمهدی حسینی ضمن تقدیر از زحمات چندساله عبدالله محمدآلق، پرویز ماهری را بعنوان سرپرست جدید اداره امورمالی اداره کل بهزیستی گلستان معرفی کرد.