توضیحات مدیر عامل آب منطقه ای گلستان در خصوص حادثه سد گلستان

حسینی گفت: ما همان شب حکم تعلیق نگهبان سد را صادر کردیم چون واقعا نمی دانستیم که چنین اتفاقی افتاد یا نه و لذا تا مشخص شدن موضوع این فرد را به حالت معلق در آوردیم .

به گزارش ساجد خبر، به نقل از گلستان ما ؛ سید محسن حسینی مدیر عامل آب منطقه ای گلستان در خصوص حواشی که ابتدای سال در سد گلستان رخ داد اظهار داشت : روز اول فروردین ساعت ۴ بعداز ظهر به بعد بود که تماس گرفتند و گفتند نگهبان سد را دارند می زنند ، شیشه ها را شکسته و اتاق نگهبانی را نیز به آتش کشیدند.

حسینی با اشاره به اینکه این موضوع برای ما مبهم بود ادامه داد : ما آنجا دو تا نگهبان داریم یکی از آنها گاز ماشینش تمام شده و رفته بود تا به ماشینش گاز بزند و برگردد ، این فرد وقتی بر می گردد می بیند که دارند همکارش را کتک می زنند و اتاق نگهبانی را به آتش کشیده اند .

وی بیان کرد : این فرد سریع موضوع را به مسئول سد گزارش داد و بعد از آن نیروی انتظامی هم آمد ، همزمان چند نفر داخل اتاق نگهبانی رفتند که نگهبان را بیرون بیاورند و بزنند که با ورود ناجا نگهبان را از معرکه خارج کردند .

مدیر عامل آب منطقه ای گلستان اضافه کرد : وقتی مسئول سد هم آمد ، یکی گفت این مسئول سد است و ماشین او را نیز با سنگ و چوب زدند .

حسینی گفت : بعد از اینکه نگهبان را بردند تا یکی دو روز نتوانستیم با او ارتباط بگیریم تا ببینیم واقعا چه اتفاقی افتاده و حتی کارشناس حقوقی و حراست ما را هم راه ندادند تا اینکه بعد از دو روز مسئول حراست ما توانست با او صحبت کند .

وی افزود : نگهبان سد که سرش بانداژ شده هم بود ، در گفت و گو با حراست ما گفت که چنین کاری انجام نداده است ، این بچه ها آمده بودند اینجا گل بچینند من بهشون گفتم که اینجا دوربین دارد و زودتر بروند ، حراست دوباره تاکید کرد که اگر واقعا کاری انجام شده به ما بگویید تا بعدا اگر مشخص بشود وضع بدتر نشود که نگهبان مجددا گفت نه هیچ اقدامی در کار نبوده است ، حراست ما دوباره گفت پزشکی قانونی می بریم و نگهبان گفت و دو بار هم تاکید کرد که حتما پزشکی قانوین ببرید !

این مقام مسئول گفت : ما همان شب حکم تعلیق نگهبان سد را صادر کردیم چون واقعا نمی دانستیم که چنین اتفاقی افتاد یا نه و لذا تا مشخص شدن موضوع این فرد را به حالت معلق در آوردیم .

حسینی در جواب این سوال گلستان ما که مگر سد دوربین مدار بسته ندارد تا بازبینی بشود، افزود : اتفاقا نکته ای برای ما هم مبهم مانده همین است ، تمام سیستم های تصویری داخل اتاق نگهبانی شکسته و داغون شده و هاردی که فیلم های دوربین مداربسته را ضبط می کرده ، غیب شده و معلوم نیست کجاست و اگر پیدا شود ، خیلی چیزها مشخص می شود .