رشد ۵۰ درصدی اهدا خون در گلستان

مدیرکل انتقال خون گلستان با بیان اینکه در سه شب احیا هزار واحد خون گیری انجام شد، گفت: این آمار نسبت به سال گذشته با افزایش بیش از 50 درصدی مواجه است.

به گزارش ساجد خبر، سید صادق بنی عقیل، مدیرکل انتقال خون گلستان گفت: طبق آمار های اعلام شده در سه شب احیا هزار واحد خون گیری انجام شد.
وی افرود: این آمار نسبت به سال گذشته با افزایش بیش از ۵۰ درصدی مواجه است.
مدیرکل انتقال خون گلستان گفت: با مراجعاتی که مردم در این شب های احیا داشتند اکنون وضعیت ذخیره خونی همه گروه ها در حد مطلوب قرا دارد اما این می طلبد مراجعات مستمر باشد.
وی ادامه داد: از ابتدای ماه مبارک رمضان ۵ پایگاه سیار و ثابت برای اهدا انتقال خون در سطح استان فعال بود که این روند تو پایان ماه مبارک ادامه دارد.