رییس آموزش و پرورش شهرستان کلاله:

یک واحد تجاری در اداره آموزش و پرورش شهرستان افتتاح و به بهره برداری رسید

رییس آموزش و پرورش شهرستان کلاله گفت: در راستای خودکفایی و ایجاد درآمد پایدار و بهینه سازی فضاهای آموزش و پرورش؛ یک باب مغازه در فضای مازاد این اداره احداث گردید.

به گزارش خبرنگار  پایگاه خبری تحلیلی ساجد خبر، تاج پور با اعلام این خبر اظهار کرد: این واحد تجاری به مساحت ۶۴‌ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیون ریال اجرایی شد که حدود ۱۵۰‌میلیون ریال توسط اداره کل و ۶۵۰ میلیون ریال آن توسط نماینده محترم و خیرین تامین گردید.

وی افزود: امیدواریم این طرح در مدارس سطح شهرستان هم اجرایی خواهد شد تا درآمد حاصله در راستای نیاز های آموزشی و تجهیز خود مدارس هزینه شود.