گلایه های مردمی از زیاده خواهی ماموران سد معبر شهرداری گرگان/ بنرهای صوری شهرداری گرگان

گزارش های مردمی متعددی نسبت به زد و بند برخی از ماموران سد معبر شهرداری گرگان مبنی بر دریافت هزینه های ثابت به صورت هفتگی از فروشندگان دست فروش رسید که در موردی نیز مستنداتی در این مورد در اختیار این پایگاه خبری قرار داده شده است.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از گلستان ما، نحوه برخورد با دست فروشان شهری یکی از چالش های جدی شهرداری گرگان در چند سال اخیر تبدیل شده است که حتی در زمان های مختلف حواشی را پیرامون این قضیه به وجود آورده است.

این روزها نمی توان در خیابان های گرگان راه رفت و در نقطه ای دست فروشی را مشاهده نکرد، در برخی از موارد آن ها نیز مانع پیشرفت و ایجاد پروژه های جدید شهری مانند خیابان غذا گرگان شده اند چرا که با رفتارهای دور از منطق دست فروشان بارها بحث احداث این پروژه به تعویق افتاده است.

در ماه های گذشته نیز بارها در فضای مجازی فیلم هایی از برخورد ناشایست ماموران سد معبر با دست فروشان منتشر شده که گلایه های بسیاری را به همراه داشته است.

حضور گسترده وانت بارهای فروش میوه و صیفی جات در جای جای شهر علاوه بر اینکه گلایه های مغازه داران را به همراه داشته است موجب ایجاد گذرگاه های خطرناک در مناطقی مانند کمربندی شده است چرا که با عبور ساده از کنار گذر شهرک های کمربندی گرگان خطر تصادف های خطرناک را به راحتی می توان در این مطقه حس کرد.

نحوه برخورد با دست فروشان و وانت بارهای شهر گرگان به کلافی سر درگم برای شهرداری گرگان تبدیل شده که هر گره ای را باز کند با گره ای دیگر برخورد می کند.

در اتفاقی جالب اگر در روزهای تی از کمربندی و خیابان های شرقی گرگان عبور کنید تابلوهای بزرگ برخورد با دست فروشی را مشاهده می کنید تذکرهای جدی را به دست فروشان در خصوص برخورد شهرداری، پلیس راه و محاکم قضایی داده است اما سوال زمانی ایجاد می شود که درست در نزدیک ترین نقطه نسبت به این بنرها دست فروشان در حال فعالیت هستند و حتی در موردی ماموران سد معبر همان نقطه استقرار یافته بودند.

گزارش های مردمی متعددی نسبت به زد و بند برخی از ماموران سد معبر شهرداری گرگان مبنی بر دریافت هزینه های ثابت به صورت هفتگی از فروشندگان دست فروش رسید که در موردی نیز مستنداتی در این مورد در اختیار این پایگاه خبری قرار داده شده که در صورت نیاز در اختیار مراجع ذی صلاح قرار داده می شود.