معاون آب منطقه ای گلستان خبرداد؛

کاهش ۳۶ درصدی بارندگی گلستان نسبت به سال گذشته

مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای استان گلستان گفت: وضعیت بارش استان نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد و نسبت به دوره درازمدت ۳۲ درصد کاهش داشته است.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از روابط عمومی آب منطقه ای گلستان، حسین دهقان با ارائه گزارشی از وضعیت منابع آب استان اظهار کرد: وضعیت بارش استان نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد و نسبت به دوره درازمدت ۳۲ درصد کاهش داشته و شرایط خشکی بر استان حاکم بوده است.

دهقان افزود: در دو ماه بهمن و فروردین با خشکسالی شدید در استان مواجه بودیم و طی ۴۵ سال گذشته ۱۵ سال ترسالی، ۱۷ سال نرمال و ۱۳ سال خشکسالی بر استان حاکم بوده است.

وی افزود: در سال ۹۷ پربارش ترین سال نیم قرن اخیر و در سال ۱۴۰۰ با فاصله دو سال شاهد خشک ترین سال نیم قرن اخیر در صورت تداوم کم بارشی ها مواجه خواهیم بود.

مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای استان گلستان با اشاره به اثر خشکسالی بر منابع آب سطحی گفت: مقایسه حجم تجمعی آبدهی رودخانه‌های استان از مهر ۱۳۹۹ لغایت فروردین ۱۴۰۰نسبت به دوره مشابه درازمدت، کاهش ۶۴ درصدی در رودخانه های اصلی و کاهش ۴۶ درصدی در سرشاخه ها را نشان می دهد.