مدیرکل امور مالیاتی استان گلستان تاکید کرد :

۱۵ اردیبهشت آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده زمستان

مدیرکل امور مالیاتی استان گلستان گفت: مودیان مالیاتی گلستان تا ساعت ۲۴ چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت برای تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماه زمستان فرصت دارند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساجد خبر علی اصغر هزارجریبی با اعلام این خبر اظهار کرد: تمامی مودیانی که در نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف هستند اظهارنامه مالیاتی خود را ظرف مدت ۱۵ روز پس از پایان هر فصل به سیتم مالیاتی تسلیم کنند.

وی ادامه داد: باید این افراد مالیات و عوارضی که از مصرف کنندگان دریافت کردند را به سیستم مالیاتی پرداخت کنند و عدم  تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده  معادل ۵۰ درصد مالیات متعلق، جریمه در پی دارد.

هزارجریبی بیان کرد: مودیان مالیاتی بنا بود که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان ۹۹ را تا ۱۵ فروردین تسلیم کنند که براساس مصوبه ستاد کرونا این مهم برای یک ماه یعنی تا ۱۵ اردیبهشت ماه تمدید شد.

وی گفت: پرداخت این مالیات و تسلیم اظهارنامه  به صورت الکترونیکی است و نیاز به مراجعه حضوری به مراکز و شعب امور مالیاتی استان گلستان نیست.