سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی گنبد کاووس:

فعالیت های جهادی بسیج تقویت کننده فرهنگ تقریب است

دکتر بیارجمندی سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی (واحد گنبد کاووس)در نشست با جانشین پایگاه بسیج آیت الله تسخیری این دانشگاه ،فعالیت های جهادی و خدمات رسانی بسیج دانشجویی را تقویت کننده فرهنگ تقریب دانستند

به گزارش ساجد خبر، دکتر بیارجمندی سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی (واحد گنبد کاووس)در نشست با جانشین پایگاه بسیج آیت الله تسخیری این دانشگاه ،فعالیت های جهادی و خدمات رسانی بسیج دانشجویی را تقویت کننده فرهنگ تقریب دانستند

وی با تاکید بر حضور میدانی و تداوم فعالیت های جهادی اعضای این پایگاه در خدمت رسانی به مردم در این شرایط خاص،آمادگی خود را برای حضور و همراهی با اعضای این گروه اعلام نمودند.

در ادامه آقای رامین مارامایی جانشین پایگاه بسیج آیت الله تسخیری دانشگاه مذاهب اسلامی (واحد گنبد کاووس) گزارشی از فعالیت های جهادی و اقدامات علمی و فرهنگی در دستور کار این پایگاه ارائه نمودند.