به حرمت شب های قدر ، بخشش محکوم به قصاص در گلستان

رئیس کل دادگستری گلستان از بخشش سومین محکوم به قصاص خبر داد.

به گزارش ساجد خبر، هادی هاشمیان گفت: محکوم به قصاص ، سال ۹۱ هنگام دعوای فامیلی در یکی از روستاهای گرگان که بر سر اختلافات ملکی بود ، مرگ یکی از آشنایان خود را رقم زد.

هاشمیان افزود: پس از رسیدگی پرونده و با درخواست خانواده مقتول ، حکم قصاص این جوان که در زمان قتل ۲۴ ساله بود ، صادر شد و پس از طی تشریفات قانونی در نوبت اجرا قرار گرفت .

وی ادامه داد: سال های گذشته بارها ریش سفیدان و اعضای شورای حل اختلاف ، پادرمیانی کردند اما خانواده داغدار حاضر به گذشت نشدند .

وی افزود: دیشب در حالیکه حکم قصاص قرار بود به زودی اجرا شود ، بار دیگر اعضای شورای حل اختلاف و ریش سفیدان دو طایفه به منزل اولیای دم رفتند و این بار این خانواده داغدار بزرگوارانه به حرمت شبهای قدر و مولای متقیان امیر المومنین علیه السلام از حق شرعی و قانونی خود گذشتند و از اجرای حکم منصرف شدند .

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: پارسال هم گذشت ِ شاکیان به ۲۶ محکوم به قصاص ، فرصت دوباره زندگی و جبران مافات بخشید .