بارندگی یک تا ۲۳ میلی متری درمناطق مختلف گلستان

در 24 ساعت گذشته درکوهپایه های علی آباد کتول 23 میلیمتر و در مناطق شمالی گلستان یک میلی متر بارندگی دریافت شد.

به گزارش ساجد خبر، به نقل از خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان،روابط عمومی اداره کل هواشناسی گلستان اعلام کرد:علی آباد کتول با ۱۲ ممیز ۸ دهم میلیمتر بیشترین وگنبد کاووس با ۳ ممیز ۷ دهم میلیمتر کمترین میزان باران را دریافت کردند.

بر اساس این گزارش متوسط بارندگی شهرستان گرگان ۸ممیز ۳ دهم میلیمتر بود که ایستگاه جعفر آباد با ۱۶میلیمتر بیشترین و ایستگاه فرودگاه گرگان با ۱ممیز ۲ دهم میلیمتر کمترین میزان بارش را دریافت کرده اند.