مدیر حفاظت آب منطقه ای گلستان:

امسال ۱۲۰۰ کنتور هوشمند بر روی چاه های کشاورزی گلستان نصب می شود

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: امسال هزار و ۲۰۰ کنتور هوشمند بر روی چاه های کشاورزی گلستان نصب می شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ساجد خبر عبدالاحد باشقره با ارائه گزارشی از عملکرد طرح احیا و تعادل بخشی در سال ۹۹ اظهار کرد: برنامه عملیاتی اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری چاه های کشاورزی سال ۹۹ به تعداد ۶ هزار مورد بود که ۱۰ هزار و ۹۸ مورد طی سال ۹۹ انجام شد.

وی افزود: میزان تعیین تکلیف چاه های دارای فرم اعلام وضعیت هفت هزار و ۱۷۶ مورد بوده که هزار و ۲۰۰ مورد در سال گذشته انجام شد.

مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان بیان کرد: میزان عملکرد انسداد چاه های غیرمجاز هم طی سال ۹۹ به تعداد ۲۱۹ حلقه بوده است.

باشقره ادامه داد: برنامه عملیاتی نصب کنتور سال ۹۹ هم به تعداد ۵۸۶ عدد، که تعداد عملکرد کنتورهای منصوبه ۶۳۹ مورد بوده است.

وی با بیان این که برنامه عملیاتی سازگاری با کم آبی استان در سال ۱۴۰۰ در بخش های مختلف برای شرکت مشخص شده است، تصریح کرد: در بخش انسداد چاه های غیر مجاز ۲۵۰ حلقه، تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه مشمول قانون دو هزار و ۱۵ حلقه، اصلاح و تعدیل پروانه چاه های کشاورزی به تعداد دو هزار مورد، نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه ها به تعداد هزار و ۲۰۰ حلقه و جلوگیری از اضافه برداشت ۲۵۰ حلقه چاه مجازو استقرار ۳۲ گروه گشت و بازرسی از مهم ترین برنامه های عملیاتی سازگاری با کم آبی ۱۴۰۰ است.